За нас

„Тракия кабел” осигурява, поддържа, наблюдава и оптимизира физическото свързване до всяка крайна точна на потребление на Интернет и Цифрова кабелна телевизия.

Разбираме и улесняваме клиентите си

Бурно развиващите се технологии в нашия забързан свят влияят върху много аспекти на живота и правят още повече организации и хора зависими от глобалната мрежа.

Екипът на „Тракия кабел” се грижи ежечасно за качеството на предоставяните Интернет , Телевизионни услуги и на преносната инфраструктура.

Поддържаме перфектна инфраструктура

Основният параметър, влияещ върху безпроблемното предоставяне на нашите услуги е преносната среда. „Тракия кабел” разполага с високоскоростна оптична връзка между всички свои точки. Всяко от трасетата е проектирано и предвидено за максимални натоварвяния, инфраструктура се изгражда с нови модерни и високоскоростни решения.

Контролираме и управляваме

За да са добри нашите услуги и за да задоволяват всички потребности на клиентите ни ползваме софтуер за мониторинг и управление на трафика. Чрез него следим и анализираме качеството на всеки сигнал, предотвратяваме възникването на магистрални проблеми, в зависимост от натоварването и потреблението на услуги.

Знаем, можем и се учим

Натрупаният опит, инвестиране в обучението и повишаване на квалификацията на всеки член на екипа, разработване и поддържане на преносната среда, управлението и анализа на нуждите на нашите клиенти, както и разработването на нови услуги, гарантират високо качество на предоставяните услуги и професионално обслужване за всеки клиент.

Отчет за качество на услугите

Отчет за качество за 2014 г.

Отчет за качество за 2015 г.

Отчет за качество за 2016 г.

плащане с ePay


НОВИНИ