Корпоративни клиенти

Услугата предоставя пряка свързаност и симетрични скорости и е насочена към клиенти, които се нуждаят от надеждност и непрекъсваемост на Интернет услугата, която е критична за техния бизнес. Гарантирана непрекъсваемост на услугите - опорната мрежа е изградена върху съвременни хардуерни и софтуерни средства. При реализирането на свързаността до клиента се предлага възможно най-надеждната преносима среда - оптична свързаност.

Предлагаме два вида скорости, съобразени с изискванията на нашите клиенти:

  • 30 Мб/с Download (входяща скорост) / 30 Мб/с Upload (изходяща скорост).
  • 50 Мб/с Download (входяща скорост) / 50 Мб/с Upload (изходяща скорост).

 

плащане с ePay


НОВИНИ