Новини

Официални правила на „Есенна промоция

Период : 13.11.2017 г. - 22.12.2017 г.

I. Организатор на промоцията е „Тракия Кабел” ООД, с търговски адрес: Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики“ 160, ет.6, офис 20. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията на www.trakiacable.net и www.facebook.com/TrakiaCable. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.trakiacable.net

II. Период на промоцията: 13 ноември 2017 г. – 22 декември 2017 г., включително. Промоцията се организира и провежда на територията на гр. Стара Загора, България.

III. Промоцията е отворена за участие на всички настоящи Абонати на „Тракия Кабел“ ООД, ползващи основен цифров пакет. За настоящ Абонат се счита потребител на услугите на „Тракия Кабел“ ООД за гр. Стара Загора, на чието име се води абонаментна партида като получател на Услуги, предоставяни му от Дружеството, който е платил месечната си такса за основен цифров пакет към настоящия календарен месец.

IV. Всеки настоящ Абонат на „Тракия Кабел“ ООД гр. Стара Загора, който предплати 5 месеца от своя абонаментен план към Дружеството – Организатор на Промоцията, получава 1 месец от своя актуален абонаментен план + бонус 40 HD програми безплатно в рамките на промоционалния период от 6 месеца. Под актуален абонаментен план се има предвид последният план, заплатен от Абоната.

V. Безплатният месец и 40-те HD програми бонус се отразяват в електронното досие на настоящия Абонат на Тракия Кабел от служител на каса на Дружеството – организатор на Промоцията. За единствено верни се приемат тези данни, които не подлежат на оспорване и претенции от страна на настояшите Абонати на дружеството, участващи в промоцията.

VI. Бонусният месец, както и 40 HD програми ползване на абонаментните услуги от спечелилия ги настоящ Абонат се прибавят автоматично след последния заплатен от Абоната месец. Ползването на 40-те HD програми безплатно е за период от 6 месеца, след момента на ативация, а именно автоматично след последния заплатен от Абоната месец. Не се допуска раздробяването им, както и разполагането им в произволни месеци от годината. Организаторът на Промоцията си запазва правото при неизяснени обстоятелства във връзка с Промоцията да се свързва по телефона, предоставен за връзка, с всеки един Настоящ Абонат на Дружеството. Организаторът на Промоцията не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен е-мейл адрес за връзка или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за контакт с „Тракия Кабел“ ООД.

VIII. Не се допуска размяна на бонусни месечни услуги спечелени от Настоящи Абонати, за пари и други изгоди.

IX. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Промоцията и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

X. С участието си в настоящата Промоция участниците дават изричното си съгласие текстове, снимки и видеоматериали, получени в хода на Промоцията, да бъдат използвани от Организатора на Промоцията за целите и нуждите на Промоцията и за маркетинг цели на Дружеството – Организатор на Промоцията, включително дава съгласието си за публичното им показване в страницата на Дружеството – Организатор на промоцията, във Facebook.

XI. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.trakiacable.net за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0 700 89 000, на цената на един градски разговор. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че са над 16 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички правни и фактически действия във връзка с участието в настоящата Промоция.

 

 

  IPTV от Тракия Кабел!

  Абонатите на Тракия Кабел ще могат да се насладят на високо качество на картината и много допълнителни екстри с новата IP телевизия, предлагана от дружеството.

  Най-хубавото е специалната оферта, изготвена от Тракия Кабел за клиентите на IP телевизия, а именно, чрез закупуването на специален Set Up Box или телевизионен приемник за IPTV, абонатите ще получат едногодишен абонамент за интернет и телевизия.

  Пакетът програми, който ще се преглага ще включва научно-полулярни, филмови, спортни и детски канали, както и канали за възрастни.

  Всички клиенти, желаещи да получат повече информация, ще могат да я получат на тел.: 0 700 89 000 или 0895 65 11 65, или на касите на Тракия Кабел.

  Технологиите се развиват с изключителни темпове. Предстои да се разгърне още много потенциал и нашата IP телевизия ще предплага все повече интерактивни функции за потребителите. Посоката е само напред и нагоре, защото за нас качественото обслужване, винаги ще бъде приоритет.

                                                                                                         От екипа на Тракия Кабел

 

 

Нова цена на пакет Diema Extra

 

Уважаеми клиенти,

уведомяваме ви, че спортен пакет Diema Extra вече е на цена от 5.99 лв. на месец с ДДС.

От екипа на Тракия Кабел.

 

 

Официални правила на „Лятна промоция

Период : 20.06.2017 г. - 30.07.2017 г.

I. Организатор на промоцията е „Тракия Кабел” ООД, с търговски адрес: Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики“ 160, ет.6, офис 20. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията на www.trakiacable.net и www.facebook.com/TrakiaCable. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.trakiacable.net

II. Период на промоцията: 20 юни 2017 г. – 30 юли 2017 г. включително. Промоцията се организира и провежда на територията на гр. Стара Загора, България.

III. Промоцията е отворена за участие на всички настоящи Абонати на „Тракия Кабел“ ООД за гр. Стара Загора. За настоящ Абонат се счита потребител на услугите на „Тракия Кабел“ ООД за гр. Стара Загора, на чието име се води абонаментна партида като получател на Услуги, предоставяни му от Дружеството, който е платил месечната си такса за настоящия календарен месец.

IV. Всеки настоящ Абонат на „Тракия Кабел“ ООД гр. Стара Загора, който предплати 10 месеца от своя абонаментен план, включващ пакетна услуга – интернет и телевизия, към Дружеството – Организатор на Промоцията, получава подарък КЪМПИНГ СТОЛ  /Размер: ш.53/43x50x в.75/38 см.; Максимално тегло на натоварване: 90 кг. ; Рамка: Ø18 мм. стоманена тръба; Тегло: 2.5 кг.

и 2 (ДВА) КАЛЕНДАРНИ МЕСЕЦА безплатно ползване на услугите на „Тракия Кабел“ по абонаментния му план, който е актуален към момента. Под актуален абонаментен план се има предвид последният план, заплатен от Абоната.

V.Получаване на наградата : Всеки, отговарящ на горепосочените условия, може да получи своята награда на касите на Тракия Кабел ООД на следните адреси : бул. „Цар Симеон Велики“ 160, ул. „Евредика“ 5 и ул. „Васил Априлов“ 1 /срещу входа на хотел Верея/.

VI. Всеки от двата спечелени бонус месечни абонаменти се отразява в електронното досие на настоящия Абонат на Тракия Кабел от служител на каса на Дружеството – организатор на Промоцията. За единствено верни се приемат тези данни, които не подлежат на оспорване и претенции от страна на настояшите Абонати на дружеството, участващи в промоцията.

VII. Бонусните месеци ползване на абонаментните услуги от спечелилия ги настоящ Абонат се прибавят автоматично и наведнъж след последния заплатен от Абоната месец. Не се допуска раздробяването им, както и разполагането им в произволни месеци от годината. Организаторът на Промоцията си запазва правото при неизяснени обстоятелства във връзка с Промоцията да се свързва по телефона, предоставен за връзка, с всеки един Настоящ Абонат на Дружеството. Организаторът на Промоцията не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен е-мейл адрес за връзка или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за контакт с „Тракия Кабел“ ООД.

VIII. Не се допуска размяна на бонусни месечни услуги или на предметната награда, спечелени от Настоящи Абонати, за пари и други изгоди. След предаване на предметната награда и подписване на приемо-предавателен протокол, Дружеството не носи материална отговорност за предоставената от него награда, посочена в т. IV от Общите условия.

IX. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Промоцията и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

X. С участието си в настоящата Промоция и с потвърждение на желанието си да получат наградите, спечелени от тях, всички участници в Промоцията декларират, че са съгласни техни снимки и текстове да бъдат публикуване в медиите (печатни, електронни и др.), както и на различни видове рекламни носители, които да бъдат използвани от Дружеството – Организатор на Промоцията, с рекламни цели, като не се дължи заплащане относно ползването им от страна на Организатора. С участието си в настоящата Промоция участниците дават изричното си съгласие текстове, снимки и видеоматериали, получени в хода на Промоцията, да бъдат използвани от Организатора на Промоцията за целите и нуждите на Промоцията и за маркетинг цели на Дружеството – Организатор на Промоцията, включително дава съгласието си за публичното им показване в страницата на Дружеството – Организатор на промоцията, във Facebook.

XI. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.trakiacable.net за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0 700 89 000, на цената на един градски разговор. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че са над 16 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички правни и фактически действия във връзка с участието в настоящата Промоция.

 

 

Честито на печелившия от томболата за

Св. Валентин и Трифон Зарезан – Станимир Йорданов!

    В деня на любовта и виното, Купидон заби своята стрела в талона за участие на Станимир Йорданов от Стара Загора. Той спечели романтичен уикенд за двама във Винен и СПА комплекс „Старосел“, с включени закуски и вечери, както и ползване на СПА услугите на хотела , а именно открит басейн с топла минерална вода, закрит басейн, също с топла вода и с уникална архитектура, СПА център с вътрешно и външно джакузи, сауна и парна баня.

 

Романтичен уикенд за двама във Винен и СПА комплекс „Старосел“

подарява Тракия Кабел  в томбола за

Свети Валентин и Трифон Зарезан


 

       В седмицата на любовта и виното един от абонатите на Тракия Кабел ще се наслади на романтичен

уикенд за двама във Винен и СПА комплекс „Старосел“.

      Разположен в подножието на историческия хълм, край село Старосел, под най-големия тракийски

култов център, почивният комплекс носи специфичния старинен български дух и атмосфера.

      Късметлията ще бъде изтеглен в томбола, в деня на влюбените – 14-ти февруари, в 13:00 ч. . Тегленето

ще се проведе на касата на Тракия Кабел, намираща се на бул. „Цар Симеон Велики“ 160.

      Наградата ще включва още ползване на СПА услугите на хотела , а именно открит басейн с топла

минерална вода, закрит басейн, също с топла вода и с уникална архитектура, СПА център с вътрешно и

външно джакузи, сауна и парна баня.

       Осигурена е и опознавателна обиколка на винарската изба, по време на която аниматори от хотела

разказват, както за историята, така и за технологията на правене на вино.

       Участие в томболата ще могат да вземат всички абонати на Тракия Кабел , които към датата на теглене

са заплатили месечния си абонамент за интернет и/или цифрова ТВ за месец март 2017 г.

       Всеки, който желае да участва, ще получи талон в касите на Тракия Кабел, който да пусне в специално

определените за целта урни. За всеки предплатен месец, абонатът ще има възможност да пусне по един

талон.

       Резултатите от тегленето ще се констатират от комисия, съставена от представители на „Тракия Кабел“

ООД.

       * Общите условия за томболата можете да прочетете онлайн на www.trakiacable.net в раздел

Промоции.


        За повече информация - тел : 0 700 89 000 или на касите на Дружеството.


 

 

Проект BG16RFOP002-2.001-1332-C01, Иновации и конкурентоспособност, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

------------------------------------------

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ / ПМС 160 от 2016г. на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1332-C01, "Тракия кабел" ООД с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дисков масив

Срок за подаване на оферти /седемдневен/: до 11.01.2017 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Тракия Кабел ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

--------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------

1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

3. ОФЕРТА ОБРАЗЕЦ

4. ДЕКЛАРАЦИЯ_"ЗУСЕСИФ"

5. ПРОЕКТОДОГОВОР

6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 


Иван Иванов от Стара Загора грабна голямата 32 инча FULL HD телевизор LG !

Списък на печелившите от коледната томбола!

 

32 ИНЧА FULL HD ТЕЛЕВИЗОР

1. Иван Стаев Иванов , гр. Стара Загора

 

3 бр. рутери за интернет TOTOLINK N150RT

2. Велик Димитров Иванов, гр. Стара Загора

3. Добрин Тотев Добрев, гр. Стара Загора

4. Тихомир Петков Петков, гр. Стара Загора

 

10 бр. безплатен тримесечен абонамент от избрания от клиентите на Дружеството абонаментен план

5. Сашо Демирев Иванов, гр. Стара Загора

6. Петър Петров Въчков, гр. Стара Загора

7. Милена Панева Вълчева, гр.Стара Загора

8. Господин Георгиев Господинов, гр. Симеоновград

9. Валентин Цветанов Радев, гр. Стара Загора

10. Димитър Ангелов Георгиев, гр. Симеоновград

11. Мария Господинова Иванова, гр. Стара Загора

12. Стефка Вълчева Златева, гр. Стара Загора

13. Стоян Белчев Медникаров, гр. Стара Загора

14. Марин Димитров Табаков, гр. Стара Загора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект BG16RFOP002-2.001-1332-C01, Иновации и конкурентоспособност, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1332-C01, "Тракия кабел" ООД с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните дълготрайни материални и

нематериални активи:

Обособена позиция 1: Модулна сървърна система

Обособена позиция 2: Дисков масив

Обособена позиция 3: Софтуер за мултимедиен сървър

Обособена позиция 4: Дизелов агрегат 24 Kw


Срок за подаване на оферти /седемдневен/:
 до 04.07.2016 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Тракия Кабел ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

2. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

4. ДЕКЛАРАЦИЯ_чл.53, ал.2

5.1.ОФЕРТА ОБРАЗЕЦ ОП 1

5.2.ОФЕРТА ОБРАЗЕЦ ОП 2

5.3.ОФЕРТА ОБРАЗЕЦ ОП 3

5.4.ОФЕРТА ОБРАЗЕЦ ОП 4

7. ПРОЕКТО ДОГОВОР

8. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОП 1

8. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОП 2

8. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОП 3

8. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОП 4

 

 

 

Тракия Кабел отвори нов клиентски офис в центъра на Стара Загора

       Поради разширяване на дейността и покритието в региона, старозагорският оператор Тракия Кабел отвори нов офис на адрес „Васил Априлов“ 1, срещу хотел „Верея“.

     „ Целта ни е да улесним максимално нашите клиенти при заплащането на месечните такси. За нас качественото обслужване и удобството за абонатите остават приоритет“, каза управителят Бойко Байчев, по повод откриването на клиентския център.

       Освен таксите към Тракия Кабел всички граждани ще могат да заплатят и своите битови сметки през системата на Easypay.

       Работното време към настоящия момент е от понеделник до петък, от 9:00 ч. до 13:00 ч. и от 14:00 ч. до 18:00 ч.

       За допълнителна информация : тел : 0 700 89 0000 700 89 000  , на цената на един градски разговор или на facebook страницата на дружеството.

 

 

Тази есен, с до 200 Мбит/с, на най-изгодните цени!

1


Тракия Кабел предлага още по-високи скорости на интернета, без промяна в цената. Новите скорости за домашни потребители са 20 Мбит/с, 50 Мбит/с, 100 Мбит/с и 200 Мбит/с.

Подробна информация за интернет тарифите, както и пакетните услуги, можете да намерите тук, в сайта на дружеството, или да научите на телефон : 0 700 89 0000 700 89 000 , на цената на един градски разговор.

Честито на ВИП печелившия!

1

Любомир Филипов Йовчев от гр. Стара Загора е щастливецът, който ще може да подкрепи любимия отбор на живо, настанен във ВИП ложата на стадион „Берое“ в четвъртък вечер / 9-ти юли/, от 20:00 ч.

Само за два дни феновете са изкупили около 3 хиляди бройки билети. Очаква се стадионът да бъде пълен. Обратното броене започна. Пожелаваме успех на старозагорския тим.

На печелившия – честито!


 

Бъди ВИП, подкрепи любимия отбор на живо!

Участвай в томболата на Тракия Кабел и спечели 2 билета за ВИП ложата на стадион „Берое“!

 

 

 

1

 

Тракия Кабел с по-ниски цени за интернет!

Тракия Кабел намали цените за интернет. Стандартните цени започват от 8.90 лв. на  месец за 16 Mbps скорост. В пакет с аналогова или цифрова телевизия, всеки абонат получава още 5 лв. отстъпка.
Повече информация за цените и предлаганите услуги можете да получите на тел: 0 700 89 0000 700 89 000  или на касите на Тракия Кабел.


 

Томбола за Свети Валентин на Тракия Кабел!

 

3 в 1“ награда ще вземе печелившият в томболата!

Участие могат да вземат всички абонати на „Тракия Кабел“ , които към датата на теглене на Томболата са заплатили месечния си абонамент за интернет и/или цифроваТВ към Тракия Кабел за месец февруари 2015 г.

Всеки, който желае да участва, може да получи талон за участие в касите на Тракия Кабел, който да пусне в специално определените за целта урни.

Наградата е романтична вечеря за двама в ресторант „Орфеида“ в „Парк - Хотел Стара Загора“, както и нощувка за двама и ползване на СПА услугите на хотела.

Тегленето на наградата ще бъде извършено на 10.02.2015 г. в 13:00 ч. на касата на „Тракия Кабел“ ООД, на адрес „Цар Симеон Велики“ № 158.

Резултатите от тегленето на наградата ще се констатират от комисия, съставена от представители на „Тракия Кабел“ ООД.

 

* Общите условия за томболата можете да прочетете онлайн на www.trakiacable.net

За повече информация - тел : 0 700 89 000

 


 

09 Юли 2014 - Бойко Байчев управител на Тракия Кабел - пред ТВ Загорa.

Бойко Байчев управител на Тракия Кабел, пред ТВ Загора в подкрепа на инициативите на компанията и Община Стара Загора за 1 юни

 

09 Юли 2014 - Тенис турнир Тракия Кабел за деня на детето.

В двудневния тенис-турнир, който "Тракия Кабел"  организира специално за празника на децата на 1-ви юни 2014 г., взеха участие деца от цялата област Стара Загора. Събитието се проведе на Общинските тенис кортове с любезното съдействие на Община Стара Загора. Ние бяхме главният спонсор на събитието и осигурихме купи за победителите и медали за всички участници. Децата бяха разделени в категории по възраст до 8 и 10 години.

Младите спортни надежди се представиха достойно и оправдаха всички очаквания.

В „Тракия Кабел“ обичаме спорта, затова предоставихме на участниците в събитието минерална вода „Берое”, с което подпомогнахме любимия отбор на старозагорци. Не забравяйте, приятели – децата са нашето бъдеще. Какво ще им оставим като наследство зависи само от нас и от никой друг!

 

 

плащане с ePay


НОВИНИ