Промоции за град Сливен

Официални правила на промоция „Сподели с приятел

I. Организатор на промоцията е „Тракия Кабел” ООД, с търговски адрес: Стара Загора, ул. Дунав № 8. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията на www.trakiacable.net и www.facebook.com/TrakiaCable. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.trakiacable.net

II. Период на промоцията: 01 Март 2017 г. – 31 май 2017 г. включително. Промоцията се организира и провежда на територията на гр. Стара Загора, гр. Димитровград, гр. Симеоновград, гр. Сливен, България.

III. Промоцията е отворена за участие на всички настоящи Абонати на „Тракия Кабел“ ООД за гр. Стара Загора. За настоящ Абонат се счита потребител на услугите на „Тракия Кабел“ ООД за гр. Стара Загора, на чието име се води абонаментна партида като получател на Услуги, предоставяни му от Дружеството, който е платил месечната си такса за настоящия календарен месец.

IV. Всеки настоящ Абонат на „Тракия Кабел“ ООД гр. Стара Загора, който доведе на каса на „Тракия Кабел“ нов клиент за Дружеството – Организатор на Промоцията, и този нов клиент заплати най-малко едномесечен абонамент за която и да е от Услугите, предоставяни от Дружеството – организатор на Промоцията, печели безплатно 1 (един) календарен месец ползване на услугите на „Тракия Кабел“ по абонаментния му план, който е актуален към момента. Под актуален абонаментен план се има предвид последният план, заплатен от Абоната. За новия клиент на „Тракия Кабел“, доведен от настоящия Абонат на „Тракия Кабел“, е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия: той да не бъде настоящ абонат на услугите на „Тракия Кабел“, да не е бил клиент на Тракия Кабел за последните 6 месеца. Всеки настоящ Абонат на „Тракия Кабел“ ООД има право да получи най-много 4 (четири) месечни такси бонус на услугите, които ползва като абонат на Дружеството, независимо от броя на доведените нови абонати над 4 (четири), за Дружеството от страна на настоящия Абонат. 1 безплатен месец печели и доведеният от него човек, който е заплатил поне 1 месечна такса при включването.

V. Всеки спечелен бонус месечен абонамент се отразява в електронното досие на настоящия Абонат на Тракия Кабел от служител на каса на Дружеството – организатор на Промоцията. За единствено верни се приемат тези данни, които не подлежат на оспорване и претенции от страна на настояшите Абонати на дружеството, участващи в промоцията „Сподели с приятел“.

VI. Бонусните месеци ползване на абонаментните услуги от спечелилия ги настоящ Абонат се прибавят автоматично и наведнъж след последния заплатен от Абоната месец. Не се допуска раздробяването им, както и разполагането им в произволни месеци от годината. Организаторът на Промоцията си запазва правото при неизяснени обстоятелства във връзка с Промоцията да се свързва по телефона, предоставен за връзка, с всеки един Настоящ Абонат на Дружеството. Организаторът на Промоцията не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен е-мейл адрес за връзка или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за контакт с „Тракия Кабел“ ООД.

VII. Не се допуска размяна на бонусни месечни услуги, спечелени от Настоящи Абонати, за пари и други изгоди.

VIII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

IX. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Промоцията и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

X. С участието си в настоящата Промоция и с потвърждение на желанието си да получат наградите, спечелени от тях, всички участници в Промоцията декларират, че са съгласни техни снимки и текстове да бъдат публикуване в медиите (печатни, електронни и др.), както и на различни видове рекламни носители, които да бъдат използвани от Дружеството – Организатор на Промоцията, с рекламни цели, като не се дължи заплащане относно ползването им от страна на Организатора. С участието си в настоящата Промоция участниците дават изричното си съгласие текстове, снимки и видеоматериали, получени в хода на Промоцията, да бъдат използвани от Организатора на Промоцията за целите и нуждите на Промоцията и за маркетинг цели на Дружеството – Организатор на Промоцията, включително дава съгласието си за публичното им показване в страницата на Дружеството – Организатор на промоцията, във Facebook.

XI. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.trakiacable.net за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0 700 89 000, на цената на един градски разговор. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че са над 16 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички правни и фактически действия във връзка с участието в настоящата Промоция.

 

 

Романтичен уикенд за двама във Винен и СПА комплекс „Старосел“ подарява Тракия Кабел в

томбола за

Свети Валентин и Трифон Зарезан

 

       В седмицата на любовта и виното един от абонатите на Тракия Кабел ще се наслади на романтичен

уикенд за двама във Винен и СПА комплекс „Старосел“.

      Разположен в подножието на историческия хълм, край село Старосел, под най-големия тракийски

култов център, почивният комплекс носи специфичния старинен български дух и атмосфера.

      Късметлията ще бъде изтеглен в томбола, в деня на влюбените – 14-ти февруари, в 13:00 ч. . Тегленето

ще се проведе на касата на Тракия Кабел, намираща се на бул. „Цар Симеон Велики“ 160.

      Наградата ще включва още ползване на СПА услугите на хотела , а именно открит басейн с топла

минерална вода, закрит басейн, също с топла вода и с уникална архитектура, СПА център с вътрешно и

външно джакузи, сауна и парна баня.

       Осигурена е и опознавателна обиколка на винарската изба, по време на която аниматори от хотела

разказват, както за историята, така и за технологията на правене на вино.

       Участие в томболата ще могат да вземат всички абонати на Тракия Кабел , които към датата на теглене

са заплатили месечния си абонамент за интернет и/или цифрова ТВ за месец март 2017 г.

       Всеки, който желае да участва, ще получи талон в касите на Тракия Кабел, който да пусне в специално

определените за целта урни. За всеки предплатен месец, абонатът ще има възможност да пусне по един

талон.

       Резултатите от тегленето ще се констатират от комисия, съставена от представители на „Тракия Кабел“

ООД.

       * Общите условия за томболата можете да прочетете онлайн на www.trakiacable.net в раздел

Промоции.


        За повече информация - тел : 0 700 89 000 или на касите на Дружеството.


 

 

ПРАВИЛА НА ТОМБОЛА По пътя на любовта и виното“ ЗА АБОНАТИ НА ТРАКИЯ КАБЕЛ 2016

/в сила ДО 10.02.2016г./

I. Период и условия за участие в томболата

1. В томболата могат да участват всички абонати на „Тракия Кабел“ ООД, навършили 18 г. , които към

датата на теглене на Томболата са заплатили месечния си абонамент за интернет и/или кабелна ТВ към

Дружеството – организатор на Томболата за м. март 2016 г.

2. В томболата участват единствено потребители, ползвали услугата чрез абонаментен достъп до интернет

и/или кабелна телевизия, предоставяни от Дружеството – организатор на Томболата, към деня 09.02.2016г.

, 12:00 ч., по начина, посочен в т. 1, при условие че към момента на ползване на услугата по указания

начин са имали активен (платен и неизтекъл) абонамент за едномесечен, двумесечен, тримесечен или

едногодишен абонаментен период.

3. Регистрация за участие в Томболата става чрез попълване на талон за участие. На талона се изписват

име и фалимия, телефон за връзка и номера на договора на абоната, след което талонът се пуска в

специално определена за томболата урна. Урните ще бъдат разположени в касите на Тракия Кабел в

периода 18.01 - 09.02.2016 г.

4. Право на участие в томболата нямат служители на организатора на томболата и членове на техните

семейства. В случай, че такива лица бъдат изтеглени в томболата, те няма да се вземат предвид и на тяхно

място ще бъдат изтеглени други печеливши.

II. Описание на наградата

1. В томболата ще бъде дадена следната награда:

а) 1 бр. Награден ваучер за две нощувки за двама в студио на Вино и SPA хотел Todoroff. Ваучерът включва

още две закуски, разходка "По пътя на виното" , дегустация на 5 вина , винена вана "Барик" .

б) 10 бр. Бутилки вино от лимитирана серия, произведена специално за Тракия Кабел.

III. Теглене на наградата, обявяване на печелившия и получаване на наградата

1. Всеки потребител, който отговаря на условията по т. 1, 2 и 3 от Раздел I, става участник в томболата и се

включва в тегленето на наградата по Раздел II.

2. Тегленето на наградата ще бъде извършено на 10.02.2016 г. в 13:00 ч. на касата на „Тракия Кабел“ ООД,

в гр. Стара Загора, на адрес „Цар Симеон Велики“ № 158.

3. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип измежду участниците в томболата, чрез теглене

на наличните в урната талони. Резултатите от тегленето на наградата се констатират от комисия, съставена

от представители на „Тракия Кабел“ ООД.

4. Печелившият участник ще бъде обявен на 10.02.2016 г. на интернет страницата www.trakiacable.net и във

Facebook страницата на Дружеството във Facebook чрез име, презиме и фамилия, посочени от тях при

регистрацията им за ползване на услугата.

5. Печелившият участник ще бъде уведомен за спечелената награда чрез посочения от него телефон в

рамките на 2 /два/ календарни дни от датата на теглене на наградата.

6. В случай че даден участник е посочил невалиден телефон или при липса на отговор от страна на

потребител в рамките на 2 /два/ работни дни от прозвъняването по т. 6 се счита, че лицето се отказва от

получаване на наградата, като на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш. Друг печеливш се изтегля

и в случай, че даден участник откаже да получи наградата си.

7. Получаването на наградата се осъществява до 3 /три/ работни дни от тегленето на томболата. Наградата

се взима от офиса на Тракия Кабел в Стара Загора, на адрес : бул. „Цар Симеон Велики „ 158. При

форсмажорни обстоятелства, получаването на наградата ще бъде допълнително уточнено с печелившия от

томболата.

8. Получаването на наградата се удостоверява с електронен протокол в софтуера на „Тракия Кабел“ ООД.

9. Организаторът не отговаря в случай, че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана

поради невъзможност печелившият участник да се възползва от нея или поради наличието на технически

или други пречки и непреодолими обстоятелства, свързани с конкретния печеливш или причини,

намиращи се извън контрола на Организатора

10. Наградата не може да бъде разменяна за паричната и или каквато и да е друга равностойност.

IV. Организатор на томболата

  1. Тракия Кабел“ ООД, ЕИК 123727668, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000,

  2. ул. “Дунав”№ 8, ап. 3

IV. Други условия

1. Настоящите правила са публикувани на интернет страницата www.trakiacable.bg и на Facebook

страницата на Дружеството през периода на валидност на томболата.

2. Настаняването в хотела се извършва с предварителна резервация. Валидност на ваучера от 15.02.2016 г. до 15.05.2016 г.

 

Честито на печелившите от Коледната томбола на Тракия Кабел!

1

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ваучер за две нощувки за двама в хотел „Аспен Ризорт Голф, Ски и СПА“ печели :

   - Георги Стоянов от гр. Димитровград

По три безплатни месеца за услугите на „Тракия Кабел“, спрямо абонаментния им план печелят:

   - Милена Пенева от гр. Стара Загора

   - Катя Балинова от гр. Сливен

   - Радко Станев от гр. Стара Загора

По един безплатен месец за услугите на „Тракия Кабел“, спрямо абонаментния им план печелят:

   - Гълъбина Канева от гр. Стара Загора

   - Мирослава Колева от гр. Стара Загора

   - Мирко Марков от гр. Стара Загора

   - Кольо Костов от гр. Стара Загора

   - Анка Добрева от гр. Димитровград

   - Галя Георгиева от гр. Симеоновград

   - Иванка Паскалева от гр. Симеоновград

   - Яна Иванова от гр. Димитровград

   - Мартин Иванов от гр. Стара Загора

   - Георги Младенов от гр. Димитровград

 

 

 

плащане с ePay


НОВИНИ